β—½
DOVETAIL
PLAYGROUND
in no particular order, made by @dovetailNFT​
GameBoy Phunk
​art i made today​
​
​
who wore it better?​
​smartest person​
​
​
14 colors​
​
​
14colors.eth​
​14COLORS.ETH​
​
​
​
​
​dark mode: on​
​
​
phunk mondrian (dovetail, 2022) inspired by @PhunkyVasilios and @piv_piv​
​
​
​
gm​

GIFS (warning sensitive content)

​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
Last modified 4mo ago
Copy link
Edit on GitHub